MUES: MÜZE ULUSAL ENVANTER SİSTEMİ PROJESİ

Sistem Temel Verilerinin Tamamlanması

Değerli Müze Müdürlerimiz,  
Değerli Müze Müdür Yardımcılarımız, 
Değerli Sistem Birim Yöneticilerimiz, 

Daha önce 07/04/2017 tarihli, E69368 sayılı “MUES SBY Temel Veri Tanımlama Yönergesi” gereğince Sistem Birim Yöneticileri tarafından Bağlı Birim bilgileri tanımlanmıştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen temel  veri  (envanter  öncesi  müze,  personel,  alan  vb   gibi  bilgiler)    giriş  sürecinin  müzelerimiz tarafından %90 oranında başarı ile gerçekleştirilmiş olduğu bilgisini memnuniyetle paylaşmak isteriz. 

Ancak MUES Envanter Modülü’nün kullanıma açılmadan önce yapılan temel veri kontrollerinde Müze Müdürlüğü ve Bağlı Birim bilgilerinde; 
 
1. Bazı Bağlı Birimlerin koordinat verilerinin girilmemiş olması 
2. Bazı Bağlı Birimlerin fotoğraflarının çok küçük boyutlarda olması 
3. Bazı Bağlı Birimlerin fotoğraflarının müdürlüğe bağlı diğer bağlı birim fotoğrafı ile aynı olması 
4. Bazı Bağlı Birimlerin telefon, faks bilgilerinin yazılmamış olması 
5. Bazı personel fotoğraflarının eksik olduğu  
6. Bazı kullanıcılar için taahhütnamelerin sisteme yüklenmemiş olduğu 
7. Bazı Bağlı Birimlerde kitap ve/veya web sitelerinden alınmış fotoğrafların kullanılmış olması gibi sorunlar tespit edilmiştir. 
 
MUES  Envanter  Modülü’nde  bağlı  birim  ve  müdürlük  fotoğrafları  birimlerimizin  adlarının  yanında onları  temsil eden  görseller  olarak  görülecektir.  Bu bağlamda  Modülün  kullanıma  açılmadan önce eksik  verilerin  eklenmesi,  çok  küçük  boyutlu  ve  bir biri  ile  aynı  olan  bağlı  birim  fotoğraflarının değiştirilmesi  (her  bağlı  birim  için  kendi  durumunu  gösteren  fotoğraf  eklenmesi),  eksik  personel fotoğraflarının tamamlanması,  tüm ihtisas elemanı ve müze idarecileri için taahhütnamelerin sisteme taranarak eklenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca  ileride  telif  hukuku  açısından  sıkıntı  yaşanmasını  önlemek  için  de  kitap  ve/veya  web sitelerinden  alınmış  fotoğraflar  yerine  Müze  Müdürlüğü/Müdürlük  personeli  tarafından  çekilmiş fotoğrafların  kullanımının  sağlanması  aksi takdirde  sorumluluğun  ilgili  Sistem  Birim  Yöneticileri  ve Müze İdaresine ait olacağını hatırlatmak isteriz. 

Bu kapsamda yukarıda belirtilen unsurların MUES Envanter Modülü ilgili alanlarında kontrol edilmesi ve  gerekli  değişiklik  /  eksikliklerin  giderilmesi  hususlarını  bilgilerinize  sunar,  çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 


MUES Proje Yönetimi