MUES: MÜZE ULUSAL ENVANTER SİSTEMİ PROJESİ

Analiz Çalışmaları

MUES Envanter Modülü çalışmaları başlangıcında müzecilik mevzuatı incelenerek dijital ortamda yapılacak iş ve işlemlere yönelik iş akışları oluşturulmuştur. oluşturulan iş akışlarına yönelik senaryolar hazırlanmış, ve konu ile ilgili çalışmalar Gözden Geçirme Komitesine sunularak gelen öneriler doğrultusunda revize edilmiştir.