MUES: MÜZE ULUSAL ENVANTER SİSTEMİ PROJESİ

MUES Hakkında?

Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen bir müze envanter sistemidir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 107 Müze Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin sayısal ortama aktarılmasına yöneliktir.

MUES Projesi AR-GE, Ortak Dil, Yazılım, Donanım, Veri, İnsan Gücü, Paylaşım olmak üzere 7 temel bileşenden oluşmaktadır. MUES Envanter Modülü ülkemiz müzeciliğinin akıllı sistemlerle yönetilmesi için yeni bir dönemi başlatan temel yapı taşı olarak görülmelidir. 2017 yılı sonuna kadar MUES Projesi kazı modülü, teşhir-sergi modüllerinin yazılımının oluşturulabilmesi için danışmanlık hizmet alımı planlanmaktadır.

Tüm bu modüllerin entegrasyonu ile oluşacak sistem bir kurumsal destek sistemi olduğu kadar, hem müze yönetimi ve kazı yönetimini etkinleştirecek bir planlama aracı hem de akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve vatandaşlara hizmet verirken aynı zamanda bir eğitim aracı da olabilecektir.

MUES ile müzelerimizdeki iş ve işlemler elektronik ortama taşınacak; e-devlet çalışmaları kapsamında kültürel miras alanında önemli bir adım atılmış olacaktır.

MUES Projesinin çekirdeğini oluşturan Envanter Veri Giriş Modülü ülkemiz müzelerinde yer alan taşınır kültür varlıklarına ilişkin detaylı bilgilerin ulusal bir veri tabanında tutulması amacıyla tasarlanmıştır. Envanter verilerinin kapsamlı biçimde belli bir standart ve metodoloji ile elektronik olarak güvenli şekilde saklanması ve bilgiye yetki bazlı ve hızlı ulaşılması günümüz bilgi teknolojilerinde temel gereklilik olarak görülmektedir. MUES Envanter Veri Giriş Modülü de bu bakış açısıyla tasarlanmış kullanıcı dostu bir yazılımdır. MUES Projesi uzun erimli yaşayan ve gelişmeye müsait bir sistem olarak tasarlanmıştır. Projenin ilk aşamasını oluşturan Envanter Veri Giriş Modülü için pilot müze müdürlüklerinde (Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, Çorum Müzesi Müdürlüğü ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü) test amaçlı veri girişleri gerçekleştirilerek sistemin sorunsuz çalışması sağlanmıştır. Müze Müdürlüklerimiz tarafından Envanter Modülüne veri girişi yapılmadan önce ulusal bir sistemde olması gereken dil birliğini sağlamak üzere Yaygınlaştırma Çalışmaları Kitabı hazırlanarak müzelerimize dağıtılmıştır.

Sisteme mues.kultur.gov.tr adresinden tanımlı perosnel e-devlet şifresi ile giriş yapabilmektedir.

MUES Projesinin ikinci adımı Laboratuvar Modülü 2017 yılında analiz çalışmalarına başlanmış olup  yazılım geliştirme sürecindedir.