MUES: MÜZE ULUSAL ENVANTER SİSTEMİ PROJESİ

MUES Hakkında?

Kültürel miras alanında ulusal ölçekli ilk ve tek dijital dönüşüm hareketi olan Müze Ulusal Enformasyon Sistemi (MUES) projesi, kültürel miras yönetimine dair iş süreçlerinde modernizasyon, daha kaliteli hizmet, izlenebilir performans ile daha verimli süreç yönetimi vizyonuyla hayata geçirilmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün hizmetleri arasında yer alan müzecilik, özel müze ve koleksiyoner yönetimi, kaçakçılığı önleme, restorasyon ve konservasyon hizmetleri MUES Projesi kapsamındadır. MUES, bu hizmetlere ait iş süreçlerinin dijital ortamda işletilebildiği, izlenebildiği ve raporlanabildiği, birbiriyle entegre çevrimiçi sistemler halinde tasarlanmıştır. Bu sistemler;

Envanter Sistemi (MUES ENVANTER)

Komisyon ve Eser Değerlendirme Sistemi (MUES KMS)

Müze Bilgi Sistemi (MUES MBS)

Laboratuvar Sistemi MUES LAB)

Kaçakçılıkla Mücadele Sistemi (MUES KAM)

Özel Müze ve Koleksiyoner Sistemi (MUES ÖMK)

MUES Türkiye'deki kamu müzeleri, özel müzeler ve koleksiyonerlerin himayesinde koruma altında bulunan kültür varlığı envanterimizin ayrıntılı bilgilerinin tutulduğu ulusal nitelikte bir veri bankasıdır. Aynı zamanda müzecilik, restorasyon ve kaçakçılığı önleme hizmetlerinde etkinliği artıran bir kurumsal destek sistemi, izleme ve planlama aracıdır. Bu sistem sayesinde müzelerdeki iş ve işlemler elektronik ortama taşınarak, kültürel miras yönetimi e-Devlet hizmetleri kapsamında yürütülmektedir.

MUES akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve vatandaşlar için bir araştırma platformu ve eğitim aracı altyapısı ile tasarlanmıştır. Araştırmacı bileşeninin devreye alınmasından sonra, kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgilere kesintisiz ve hızlı bir şekilde çevrimiçi ortamda ulaşabileceklerdir. 

MUES, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2010-14, 2015-18, 2019-23 stratejik planlarında tespit edilen ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bu kapsamda; iş süreçleri optimize edilmiş, verimliliği artırmak için mevcut kaynaklar izlenebilir hale getirilmiş, performans ölçümü için göstergeler ve izleme ekranları oluşturulmuştur.

Proje kapsamındaki hizmetlere yönelik ulusal veri standartlarının oluşturulması ile insan kaynaklı hata payı minimuma indirgenmiş; rutin raporlama işlerine ayrılan iş gücü ve zaman ise anlık raporlama otomasyonu ile neredeyse sıfır düzeyine indirilmiştir.

MUES, veri doğruluğundaki isabetliliği ve ülke genelindeki tüm müzelere eşit erişim imkanı sağlayarak hizmet kalitesini yükseltmektedir.

MUES, Türkiye 2023 hedefleri için belirlenen ve aralarında Milli aşı üretimi, Milli gemi üretimi, HÜRKUŞ Uçağı Projesi, Anka-Bayraktar-Akıncı İHA Projeleri, Yerli Otomobil, Akkuyu Nükleer Santrali, TÜRKSAT 5A-5B Uyduları gibi niş kalkınma projelerinin yer aldığı 146 büyük proje arasında yer almaktadır ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından izlenmekte ve finanse edilmektedir.

Uluslararası ölçekte benzerinin olmaması nedeniyle yüksek teknolojik katma değere sahip olan MUES; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ortaklığıyla hayata geçirilen tamamen yerli ve milli bir projedir.

Ülkemizde MUES kullanımı yaygınlaşırken, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda çeşitli ülkelere MUES kurulumu için istişarelere başlanmıştır. MUES, ortak kültür mirasımızın güncel bilimsel veriler doğrultusunda aslına uygun şekilde yorumlanması ve tanıtılması için gerekli tüm teknik altyapıya sahiptir.