MUES: MÜZE ULUSAL ENVANTER SİSTEMİ PROJESİ

Standardizasyon Çalışmaları

MUES çalışmaları kapsamında müzecilik alanında kullanılan veriler ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarına yönelik bilgilerin standardizasyonuna yönelik çalışmalara ilgi Makam Oluru ile oluşturulan komite tarafından başlanılmış ve Envanter Modülünün alt yapısında kullanılan kültür varlıklarının eser adı, üst grupları, kronoloji tablosu, yapım teknği, süsleme tekniği vb bir çok bilginin yanı sıra Laboratuvar Modülünde yaplacak iş ve işlemler ile laboratuvarda kullanılan malzemeler gibi konuların standart hale getirilmesi sağlanmıştır.