MUES: MÜZE ULUSAL ENVANTER SİSTEMİ PROJESİ

MUES Envanter Modülü Sistem Birim Yöneticileri Eğitimi

08 Ocak 2013-24 Haziran 2013 tarihleri arasında 21 grup 195 personele Ankara'da ve bölgesel olarak belirlenen ilelrde gerçekleştirilmiştir.